Specifika odstředivých čerpadel pro velmi vysoké dopravní výšky a malé průtoky

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Čerpadla pro vysoké dopravní výšky a malé průtoky, tzv. radiální čerpadla s nízkými specifickými otáčkami, se vyznačují řadou charakteristických vlastností: úzké kanály, nízká účinnost, víry v lopatkových kanálech. Cílem BP je studie těchto vlastností a jednoduchý 2D CFD výpočet radiálního čerpadla v ANSYS Fluent.

Rudolf 2017 05.png

Nahoru