Kavitační eroze

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Kavitace v hydraulických strojích se negativně projevuje erozí obtékaných povrchů, která způsobuje zhoršení provozních vlastností (účinnost) I ohrožení strukturální pevnosti. Cílem BP je vyhodnocení dvou typů kavitačních zkoušek různých materiálů určených pro hydraulické stroje. Výzkum je prováděn ve spiulráci s průmyslovým partnerem a materiálovými inženýry z CEITECu.

Rudolf 2017 06.png

Nahoru