Výpočtové modelování proudění v kavitačním tunelu

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

V rámci výzkumného projektu spolu s naším průmyslovým partnerem navrhujeme kavitační tunel pro studium vibrací obtékané lopatky. Cílem BP je výpočtové modelování proudění (ANSYS Fluent) v kavitačním tunelu kolem hydraulického profilu, ale pro nekavitující proudění. Vyhodnoceny budou tlakové ztráty a charakter proudění kolem profile (odtržení mezní vrstvy, vírová stezka) pro několik úhlů náběhu.

Rudolf 2017 07.png

Nahoru