Koncept „digital twin“ pro hydraulické stroje

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

E-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Pro optimalizaci provozu a údržby strojů se nyní rozvíjí koncept tzv. digitálních dvojčat (digital twin). Skutečný stroj (firma GE např. již realizovala pro parní turbíny) je osazen velkým množstvím sensorů (vibrace, teplota, tlak, průtok, apod.). Naměřená data jsou v reálném čase ukládána a vyhodnocována a slouží k udržování počítačového modelu (digitální kopie) stroje v aktuálním stavu. Dvojče je tedy aktuální a relativně přesnou kopií skutečného stroje v daném okamžiku jeho života. Na digitální kopii pak lze provádět např. simulace různých provozních stavů nebo hledat příčiny havárií, předpovídat zbytkovou životnost jednotlivých konstrukčních součástí, plánovat údržbu a opravy. Cílem BP bude studie současného stavu digital twin a pak návrh tohoto konceptu pro oblast hydraulických strojů (vodní turbíny, čerpadla).

Rudolf 2017 08.png

Nahoru