Mikrofluidická zařízení

Motivace a charakteristika práce:

Je nutné, aby si diabetik 2-4 krát denně měřil krevní cukr a následně aplikoval inzulín? V současnosti probíhají výzkumy mikrofluidických zařízení, která kontinuálně sledují a vyhodnocují hladinu krevního cukru (tzv. lab-on-chip mikrofluidická zařízení) a následně ji regulují aplikací inzulinu mikropumpou. Jaké chemoterapeutikum a jeho koncentrace je nutná pro boj s nádorem u konkrétního pacienta? Test stovek různých látek na mikrovzorku tkáně nádoru odhalí odolnost nádoru a urychlí volbu účinné léčby.

Pavel02a

Cíl:

Cílem je popsat mikrofluidická zařízení používaná při léčbě nemocí (např. cukrovka, rakovina). Práce se soustředí na způsob výroby daných zařízení, jejich funkci a procesy v nich probíhající. Na bakalářskou práci lze navázat prací diplomovou.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Nahoru