Experimentální testování minimíchadla pro čištění odpadních vod

Motivace a charakteristika práce:

Jak dočistit odpadní vodu? Smíchat ji s nanočásticemi stříbra. Pro efektivitu celého procesu je zásadní co nejlepší promíchání tak, aby došlo k nabalení částic stříbra na částice znečištění (polutanty). Na odboru fluidního inženýrství byly vyvinuty a vyrobeny 3 typy minimíchadel (vstupní průměr asi 25 mm) pro efektivní promíchání nanočástic s polutanty.

Pavel04a

Cíl:

Cílem je provést experimentální odzkoušení funkce a účinnosti minimíchadel. Práce budou probíhat v laboratoři odboru fluidního inženýrství. Na bakalářskou práci lze navázat prací diplomovou.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Nahoru