Tančící kapalina

Motivace a charakteristika práce:

Co se stane, když naliju na reproduktor kapalinu? Začne tančit. Pohyb kapaliny je odezvou na pohyb membrány reproduktoru. Pohyb není náhodný, odpovídá tzv. vlastním tvarům kmitu. Tančí kapalina jinak na Smetanovu Vltavu nebo na Master of Puppets od skupiny Metallica? A jak to souvisí s tibetskými mísami? A funguje to i naopak? Tj. rozvibruje pulzující kapalina pružné těleso? A má to nějakou praktickou aplikaci nebo je to jen taková „srandička“?

Pavel06a

Cíl:

Cílem je provést pokusy s kmitáním kapaliny (resp. různých kapalin) na membráně reproduktoru a tyto pokusy zdokumentovat na video pro různé hodnoty frekvence kmitání membrány. Vedlejším produktem je vytvoření učební pomůcky pro demonstraci interakce kapaliny s pružným tělesem. Na bakalářskou práci lze navázat prací diplomovou.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Nahoru