Experimentální testování hydrocyklonu

Motivace a charakteristika práce:

Jak se dají odloučit pevné mikročástice, které jsou ve formě suspenze transportovány vodou? Hydrocyklonem! Hydrocycklon využívá rozdílné hustoty částic a vody a působení odstředivé síly. Na odboru fluidního inženýrství byl navržen a vyroben hydrocyklon pro odlučování kovových částic o průměru 10 μm z  velmi řídkých suspenzí. 

Pavel08a

Cíl: 

Cílem je experimentálně odzkoušet hydrocyklon pro separaci mikročástic a zdokumentovat jeho provozní vlastnosti, účinnost odlučování a energetickou účinnost celého procesu.  Práce budou probíhat v laboratoři odboru fluidního inženýrství. Na bakalářskou práci lze navázat prací diplomovou.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

e-mail: rudolf@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2336

Nahoru