Stanovení tlakové ztráty mechanické srdeční chlopně

Choroby kardiovaskulárního systému patří mezi civilizační choroby. Při závažném poškození srdeční chlopně je jedinou možností léčby operace, při které se pacientovi implantuje nová funkční chlopeň.

Student vypracuje rešerši na specifické vlastnosti kardiovaskulárního systému. Dále zde budou uvedeny jednotlivé druhy umělých srdečních chlopní a jejich vlastnosti. Dalším cílem práce je stanovení tlakových ztrát na skutečné náhradě srdeční chlopně za pomocí experimentu provedeného v laboratoři OFIVK.

Sedivy 01.png

Kontakt na vedoucího bakalářské práce

e-mail:  145706@vutbr_cz

Nahoru