Čerpadla určená pro náhradu lidského srdce

Čerpadlo je zařízení, které přeměňuje mechanickou energii na energii tlakovou, kinetickou a potenciální. Při čerpání krve je zapotřebí specifických návrhů čerpadel, která eliminují nežádoucí účinky běžných čerpadel na vlastnosti čerpané krve a jsou schopny čerpat krev do krevního oběhu po dlouhou dobu s minimálními energetickými nároky na provoz.

Cílem této práce je seznámit se s technickým řešením čerpadel na krev a zejména čerpadel nahrazujících lidské srdce, zachytit historický vývoj těchto čerpadel a získat přehled nad danou problematikou.

V práci by měly být uvedeny technické parametry čerpadel nahrazující lidské srdce a důvody nutnosti využití speciálních čerpadel – např. rozsah tlakových pulzací, nutnost minimalizace smykového napětí v kapalině, izolace vnitřní části čerpadel od okolí s ohledem na možný vznik infekce apod.

Bude tedy nutné porozumět obecně funkci čerpadel a tyto znalosti následně aplikovat na konkrétní technické řešení dané problematiky, zachytit současný trend, kterým se vývoj náhrady lidského srdce ubírá a popř. nastínit možná technická řešení v budoucnosti.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lubomír Soukup

Kontakt: y100893@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 3477Nahoru