Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích

Zemědělská technika je skupina strojů, u nichž je mimo jiné kladen důraz na spolehlivost, minimální provozní náklady a na schopnost plnit specifické požadavky. V této skupině strojů je ve velké míře využíváno prvků vysokotlaké hydrauliky, mezi které patří hydrogenerátory, potrubí, hadice, ventily a také hydromotory. Častým případem u zemědělských strojů je využití spalovacího motoru k přeměně mechanické energie na energii tlakovou, která je následně rozváděna hydraulickým systémem do dalších systémů a soustrojí, jež umožňují pohyb samotného stroje, pohyb zvedacích zařízení apod.


Jedním z cílů této práce je podat stručný přehled hydraulických zařízení jako jsou hydromotory, hydrogenerátory a jejich ovládací zařízení. Následně bude práce zaměřena na popis nejpoužívanějších technických řešení používaných k přeměně mechanické energie na energii tlakovou (hydrogenerátory) a zpět z energie tlakové na energii mechanickou (hydromotory) u zemědělské techniky.


V práci by měly být uvedeny technické parametry jednotlivých výše uváděných komponent používaných v zemědělské technice, mezi které patří např. rozsah pracovních tlaků a průtoků jednotlivých hydraulických systému, tlakové pulzace apod. Bude tedy nutné porozumět funkci jednotlivých prvků vysokotlaké hydrauliky a tyto znalosti aplikovat na konkrétní zařízení zemědělské techniky. Práce bude doplněna o jednoduchý výpočet vybraného hydraulického systému (např. hydrogenerátor – rozvod tlakového oleje – píst/hydromotor) s ohledem na pracovní průtok, tlak a pevnostní požadavky uvažovaného hydraulického systému.

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lubomír Soukup

Kontakt: y100893@stud_fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 3477Nahoru