Metody vyrovnávání axiální síly u hydrodynamických čerpadel

Během provozu radiálních hydrodynamických čerpadel dochází k průsaku kapaliny těsnící spárou. Vlivem rozdílu celkových tlaků v oběžném kole a v prostoru za těsnícími spárami dochází ke vzniku axiální síly, která působí na oběžné kolo a hřídel čerpadla. Axiální složka síly má negativní vliv na životnost ložisek čerpadla a je potřeba sílu vyrovnat pomocí vyrovnávacích zařízení. Možností vyrovnání axiální síly je například použití vyrovnávacího pístu, který má ale zásadní vliv na dynamiku rotoru, kavitaci a akustiku během provozu stroje. Popis všech reálných jevů, vyskytujících se u proudění v hydrodynamických čerpadlech a zároveň zohlednění ve výpočtu axiální síly, je velmi náročnou operací.

Cílem této práce bude srovnání jednotlivých metod pro vyrovnání axiální síly u jednostupňových i vícestupňových hydrodynamických radiálních čerpadel. V druhé části práce se student zaměří na problematiku spojenou s metodu vyrovnávání axiální síly pomocí pístu.

Starecek 01.png

Nahoru