Využití energetického potenciálu dešťové, šedé a černé vody u výškových budov a mrakodrapů ke generaci elektrické energie

Vedoucí práce: Ing. David Štefan, Ph.D.
e-mail:  stefan@fme_vutbr_cz
tel.: 541 14 2342

Výškové budovy a mrakodrapy dnes sahají do výšky přes 800 m (828 m Burj Khalifa v Dubaji) a mohou mít i značnou délkovou rozlohu (Marina Bay Sands Towers, Singapur). Téma bakalářské práce se zabývá využitím potenciální energie vody z nejvyšších pater těchto budov. Odpadní (šedá a černá) a dešťová voda může být zpracována malou turbínou využívající spád podél výšky budovy.

Práce bude obsahovat rešerši dostupných řešení po světě, studii proveditelnosti/rentability a případně obecný návrh řešení pro konkrétní budovu. V zadání lze pokračovat i diplomovou prací, kde by případná aplikace byla vypracována detailněji.

Stefan 2017 03aa.png

Stefan 2017 03bb.png

Předpoklady: Práce se zdroji v anglickém jazyce. Základní znalost práce turbín/čerpadel a generace elektrické energie.

Zdroje:

https://www.google.com/patents/US8610295

http://www.iosrjournals.org/iosr-jmce/papers/vol12-issue2/Version-7/E012272022.pdf

http://newatlas.com/highdro-power/15805/

http://www.nytimes.com/2013/12/13/realestate/commercial/turning-a-buildings-water-system-into-a-hydroelectric-plant.html?mcubz=3

Nahoru