Nakládání s dešťovou vodou

Problematika nakládání s dešťovými vodami odváděnými ze zastavěných či zpevněných ploch je v současné době stále více aktuální. Nevhodné nakládání s touto vodou je jednou z příčin, jak vzniku povodní, tak ubývání podzemních vod. Nejhorším způsobem, jak nakládat s dešťovou vodou, je její odvod do kanalizace. V současné době se připravuje, či již existuje, legislativa, která bude upravovat nakládání s dešťovými vodami i u obytných domů. 

stigler 2014 01a

Cílem práce je seznámit se s touto problematikou, seznámit se se stávající legislativou zabývající se odvodem a nakládání s dešťovými vodami. V blízké budoucnosti se bude totiž za dešťovou vodu odváděnou do kanalizace platit. Otázkou je, proč bychom měli platit za něco co je cennou surovinou a co nám může ušetřit mnoho nákladů spojených s používáním drahé pitné vody tam, kde je možné použít vodu dešťovou? Půjde tedy o to zamyslet se nad možnostmi využití dešťové vody, nejlépe na konkrétním příkladu obytného domu a pokusit se určit úspory při využití dešťových vod.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

e-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

Nahoru