Proudění v kanálech a korytech

Motivace

S prouděním v kanálech a korytech se setkáváme v každodenním životě velmi často. Jedná se vlastně o každý potůček, říčku či řeku. Tato práce bude však zaměřena na umělá koryta a kanály. S těmi se velmi často můžeme setkat i v energetice (přívodní kanály k elektrárnám), či v čistírnách a úpravnách vod (přesun upravované vody mezi jednotlivými procesy). Jedná se o proudění s volnou hladinou, kde je kapalina uváděna do pohybu vlivem gravitace díky rozdílu výšek na začátku a konci kanálu.

Na tuto práci by mohla navazovat diplomová práce, která by se zabývala tím jak je možné toto proudění ovlivnit, abychom dosáhli požadovaného rozložení rychlosti na výstupu z kanálu.

Cíle:

Projít si historii budování vodních kanálů. Seznámit se současným stavem výpočtu a návrhu kanálů a problému s tím spojených. 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Kontakt: 

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

kanal02

Přívodní kanál na malou vodní elektrárnu Čeňkova pila.

Nahoru