Testování základního hydraulického okruhu pro hydrokolo

Tato bakalářská práce navazuje na práci s názvem "Hydrokolo-studie proveditelnosti". V této práci byly provedeny základní úvahy ohledně konstrukce hydrokola. Byl také pořízen hydromotor a hydrogenerátor pro provedení základních zkoušek.

Cíle:

Cílem této práce bude sestavit základní hydraulický okruh kde by byl hydrotenerátor (pumpa) poháněn lidskou silou - šlapáním na rámu kola. Dále by bylo provedeno měření základních parametrů hydraulického okruhu. Změření účinnosti. Dále bude třeba se zamyslet nad tím jak by se dal tento okruh vylepšit, pokusit se o konstrukční návrhy hydromotoru a hydrogenerátoru, které by byly vhodnější pro konstrukci hydrokola.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Kontakt: 

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

Nahoru