Laboratorní úloha - spolupráce čerpadel v uzavřeném okruhu

Motivace:

V laboratoři našeho odboru byla sestavena laboratorní úloha pro spolupráci čerpadel. Jedná se uzavřený okruh, který umožňuje zapojit dvě oběhová čerpadla jak do sériové, tak do paralelní spolupráce. 

Cíle:

Cílem této bakalářské práce je uvést tuto laboratorní úlohu do provozu. Naměřit charakteristiky čepracího systému při paralelní i při sériové spolupráci. Přitom by byly měřeny i charakteristiky samostatných čerpadel. Pak by bylo provedeno vyhodnocení měření a srovnání s teoretickým přístupem.

Dále by bylo třeba navrhnout případná vylepšení laboratorního okruhu a připravit ho pro měření studenty předmětu hydromechanika. 

Nahoru