Využití větrné energie pro čerpání kapalin

Větrnou energii můžeme využívat různým způsobem. Trendem dnešní doby je  tuto energii přemněňovat přímo na energii elektrickou. To ovšem má svá úskalí, hlavně v uchovávání této energie. Historicky byla energie větru přemněňována přímo na energii mechanickou, nebo na čerpání kapalin. Posledně zmiňované využití větrné energie má tu výhodu, že energie větru je tím to ukládána v potenciální energii kapaliny a lze ji využití kdykoli později.

Cílem práce je provést co nejrozsáhlejší rešerši  na využití větrné energie se zaměřením na čerpání kapalin. Zjistit jaká čerpadla jsou pro větrné elektrárny používané a zjistit jejich parametry. Zamyslet se nad jiným využitím větrné energie než v její transformaci do energie elektrické.
Kontakt na vedoucího bakalářské práce
e-mail: stigler@fme_vutbr_cz
tel.: 541 14 2329 

Nahoru