Studium chování víru v nádobě naplněné kapalinou

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.:541 14 2329

Víry a vířivé proudění je neustále aktuálním tématem proudění tekutin. S víry se setkáváme prakticky neustále. Takovými nejznámějšími případy jsou tornáda, hurikány dále vtokové víry hladinové víry a jiné. Víry v tekutině jsou poměrně stabilními útvary, které významně ovlivňují práci hydraulických strojů. Někdy je vyvoláváme záměrně a využíváme je k přenosu energie – vířivá čerpadla či kalová čerpadla s vírovým kolem. Studium a popis víru má velký význam.

Cíle práce

Cílem práce je seznámit se s matematickým popisem víruVytvořit v kruhové nádobce hladinový vír různými způsoby a následně jej vyfotografovat. Z fotky určit tvar hladiny. Z tvaru hladiny je možné dopočítat rozložení obvodových rychlostí.Druhým krokem by bylo zaznamenat vývoj víru v čase. Provést snímkování hladinového víru při jeho vytváření a sledovat jeho chování v čase.Vír je možné vytvářet rotující tyčinkou poháněnou elektropohonem, nebo magnetickým míchadlem. Dále by bylo možné vytvářet vír pomocí průhledné trubky a sledovat tak i tvar hladiny uvnitř trubky.Dále by bylo možné také zkoumat vliv exentricity rotujícího válečku.

Práce navazuje na již dříve obhájenou bakalářskou práci.

JÍZDNÝ, M. Od tornáda k vodní turbíně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakultastrojního inženýrství, 2009. 58 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
Stigler 2017 02.png

Nahoru