Měření průtoku a proteklého množství kapalin

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.:5410 14 2329

Přesné měření průtoku kapalin je velice důležité v mnoha odvětvích. Existuje mnoho různých metod a způsobů jak průtok měřit. Každá z metod má svoji přesnost, výhody a nevýhody. Měření průtoku a proteklého množství jsou dvě, ne zcela stejné činnosti.

Cíle

Provést rešerši ohledně různých principů měření průtoku a proteklého množství. Posoudit jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Tato práce by měla být napsána tak aby byla vhodným materiálem pro studium studentů bakalářského studia v předmětu Hydromechanika.

Stigler 2017 03.png

Zdroj obrázku

Nahoru