Čerpadla poháněná lidskou silou

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

E-mail: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

V současné době je velmi rozšířeným pohonem čerpadel elektrický motor, případně spalovací motor, dále existují čerpadla, která jsou poháněna větrnou energíí. I v současně době jsou na trhu čerpadla poháněná lidskou silou, která se využívají hlavně na zahrádkách.

Cíle:Provést rešerši zaměřenou na čerpadla poháněná lidskou silou. Tato čerpadla jsou často poháněna ručně. Zamyslet se i nad jiným způsobem jejich pohonu.

Stigler 2017 04.png

Zdroj obrázku

Nahoru