Hydromotory použitelné pro pohon kola

Hydromotor je hydraulické zařízení, které převádí tlakovou energii kapaliny na energii mechanickou. Hydromotory jsou přímočaré a rotační. Práce bude zaměřena zejména na rotační hydromotory.

Cílem této bakalářské práce je, aby se student seznámil s principy, konstrukcí a funckí různých hydromotorů, které by se daly případně využít pro pohon kola. V současné době je výkon na kole přenášen pomocí řetězu. Stojí za úvahu jestli by nepřineslo jisté výhody kdyby byl výkon přenášen tlakovou kapalinou.

Je nutné se zamyslet a specifikovat požadavky na hydromotor pro tento účel. Bude třeba porozumět základním výpočtům rotačních hydromotorů a seznámit se s jejich charakteristikami.

Vedoucím bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Kontakt: stigler@fme_vutbr_cz

tel.: 541 14 2329

Nahoru