Můžeme se poučit od delfínů?

Je známo, že delfíni a jiní vodní tvorové se ve vodě pohybují nezvykle rychle. Je to dáno tím, že jsou schopni svůj odpor nějakým způsobem snižovat. 

Cílem této práce je rešerše ohledně principů a fíglů, které různí vodní tvorové využívají k tomu, aby snížili svůj odpro proti pohybu ve vodě. Součástí této práce bude i seznámení se se spůsoby určování odporu těles, které jsou obtékané kapalinou.

Toto téma může také zahrnovat problematiku odporů lodí proti pohybu v kapalině.

Na toto téma je možné rozdělit i pro dva studenty. 

Je vhodné znát anglicky, protože podklady budou v anglickém jazyce.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. 

Nahoru