Využití hydrofobních a olejofóbních povrchů při interakci s kapalinami

Základní údaje o projektu

Číslo projektu: TA03010950
Zahájení řešení: 1/2013 
Ukončení řešení: 12/2016
   

Popis projektu

Účelem projektu je zvýšení hydraulické účinnosti hydraulických strojů, mechanismů a systémů. Tím dojde ke snížení energetické náročnosti. Dále zvýšení čistoty vod a jejich odolnosti vůči nežádoucím mikroorganismům. Třetí částí projektu je snížení vzniku pevných usazenin na površích materiálů ve styku s kapalinami (usazovací nádrže, potrubní systémy, výměníky tepla aj.). Dalším významným prvkem je ověření nové technologie (plasma) pro vytváření povrchových úprav a uvedení do praktického využití. Tyto navzájem provázané části projektu vychází z jednotícího prvku - využití nové technologie úpravy povrchů na bázi plazmatu a nanotechnologií. Jednotícím principem jsou (ultra-) hydro-/olejo- fobní povrchové tenké vrstvy, které převratným způsobem ovlivní hydrodynamické vlastnosti hydraulických strojů, prvků a systémů. Dávají podnět k tvorbě nových softwarů pro řešení turbulentního proudění. Nová okrajová podmínka určující adhesní sílu na rozhraní hydrofobního povrchu a kapaliny ovlivní stěnové funkce, takže pozbydou platnosti stávající modely turbulence. Ty vycházejí z předpokladu ulpívání kapaliny na povrchu.

Soubory ke stažení

k-0,5.txt - Implementace okrajové podmínky hydrofóbního povrchu - UDF pro Fluent

Nahoru