Vírová turbína

Základní charakteristika

Vírová turbína byla vyvinuta na Odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana v roce 2000. Jedná se o nový typ turbíny patentovaný v České republice. Je určena pro nízké spády 1-5 m a relativně vysoké průtoky. Je rychloběžnější než Kaplanova turbína. Specifické otáčky vírové turbíny jsou v rozmezí 950-1150. Při uvedených spádech je hydraulická účinnost pro Kaplanovy turbíny kolem 70%. U vírové turbíny byla dosažena účinnost účinnost 85%.

Přínos nové turbíny

Základní výhodou vírové turbíny je to, že kapalina vstupuje do oběžného kola axiálně. To znamená, že tato turbína nemusí být vybavena rozváděcími lopatkami. To výrazně zjednodušuje a zlevňuje výrobu. Dále může použita v násoskovém provedení, to výrazně snižuje úpravy jezu a tím jsou opět uspořeny investiční náklady. Vzhledem k rychloběžnosti umožňuje přímé napojení rotoru generátoru na hřídel turbíny, bez nutnosti převodů.

Varianty uspořádání vírové turbíny a lokality kde byla vírová turbína instalována.

Přímoproudá varianta Turbína v tomto uspořádání je realizována v Podhradí na povodí Odry.
Násoskové provedení Turbína v tomto uspořádání je umístěna v laboratoři Odboru fluidního inženýrství. Její tři varianty jsou v provozu na malé vodní elektrárně v Lokalitě Krásněves.
Varianta s prstencovým motorem Jedná se o velmi kompaktní jednoduché provedení. Instalace této turbíny je provedena v elektrárně Josefov u Hradce králové.
Varianta s diskovým motorem Přednost této varianty spočívá v tom, že umožňuje snadnou regulaci turbíny s ohledem na změnu spádu.
Varianta s kaskádovou mříží Tato modifikace vírové turbíny je určena pro zpracování vyšších spádů.

Patenty a užitné vzory

Na turbínu je udělen patent číslo PV 2000-4745 a tři užitné vzory čís.: 18205(21.1.2008), 18221 (29.1.2008, 18330 (25.2.2008).

Kontakrní osoby k této problematice

doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc., e-mail: haluza.m@fme_vutbr_cz

prof. Ing. František Pochylý, CSc., e-mail: pochyly@fme_vutbr_cz

Publikace

Nahoru