Výuka

Na této stránce naleznete veškeré informace ohledně studia oboru Fluidní inženýrství a výuce, která je zajišťováná Odborem fluidního inženýrství Viktora Kaplana. Odbor zajišťuje výuku v základním bakalářském a na specializaci v magisterském studiu. Odbor má k dispozici těžkou hydraulickou laboratoř, která je vybavena užebními pomůckami a nejmodernější měřící technikou. 

Bakalářské studium (Bc.)

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana nemá samostatný bakalářský program. K výuce v Bakaláských studijních programech Strojírenství a Aplikované vědy v inženýrství (obor Matematické inženýrství a Mechatronika) přispívá zajištěním výuky předmětu Hydromechanika.

Nabízená témata bakalářských prací

Obhájené bakalářské práce

Magisterské studium (Ing.)

V magisterském studijním programu zajišťuje výuku oboru Fluidní inženýrství. Doba trvání studia v tomto oboru je 2 roky. První rok je výuka na této specializaci zajišťována celým Energetickým ústavem, jehož je Odbor fluidního inženýrství V.K., součástí. Ve druhém roce magisterského studia je veškerá výuka zajišťována Odborem fluidního inženýrství V.K. Studijní program oboru Fluidní inženýrství  zde.

Nabízená témata diplomovýcn prací

Obhájené diplomové práce

Předměty vyučované v rámci specializace Fluidní inženýrství

Doktorské studium (PhD.)

K doktorskému studiu na našem odboru se mohou přihlásit studenti z různých Specializací magisterského studia ne jen studenti oboru Fluidní inženýrství. Pokud máte zájem o doktorské studium na našem odboru, tak je dobré přímo kontaktovat školitele a domluvit se s ním. Podrobné informace o doktorském studiu je možné nalézt zde.

Školení a semináře

Exkurze

Exkurze 2019 Po proudu Vltavy 

Tak jak je již několikaletou tradicí i letos chystáme pro studenty FSI, VUT Brno exkurzi nejen po vodních elektrárnách v České republiky. Podrobnější informace k exkurzi naleznete zde.

P1011466.JPG

Historie exkurzí

Nahoru