Výzkum

Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana se významě podílí na řešení národních a mezinárodních grantových projektů. Úzce spolupracuje nejen s výrobními podniky, ale také s výzkumnými ústavy a vysokými školami doma i v zahraničí. Odbor má k dispozici špičkovou výpočetní techniku a software na bázi FUENTU a FLOW-MASTERU. K dispozici má i komerční licenci programu FLUENT. Počítače jednotlivých pracovníků odboru jsou propojeny počítačovou sítí včetně sítě superpočítačové. Na odboru je vyvíjen i vlastní software pro řešení různých problémů z oblasti hydraulických návrhů hydraulických strojů a zařízení či pro řešení nestacionárního proudění kapalin v potrubních systémech a hydraulických strojích. 

Výzkum rozdělený podle podpory

Pracovníci Odboru fluidního inženýrství se podílí na výzkumu v rámci

Nabídka software

Nahoru