Základní výzkum

Tady jsou uvedeny oblasti základního výzkumu.

Matematický model proudění kapaliny rozvětvením. Charakteristiky rozvětvení.

Rozvětvení

Kontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Při řešení stacionárního či nestacionárního proudění v potrubních sítích se setkáváme s problémem jak matematicky popsat proudění kapaliny v rozvětvení. Jde o to, pracovat s rozvětvením jako s prvkem systému, který bude plně určen svými charakteristikami.Nahoru