Možnosti využití akustické emise

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor Závorka

e-mail:

tel.:

Diagnostika strojů pomocí metody akustické emise je v poslední době velmi aktuálním tématem a rozšiřuje se do odvětví mimo strojírenství. Využití tak už našly kromě diagnostiky strojů a strojních částí také ve stavebnictví a kromě dalších vědních oborů také v lékařství. Úkolem studenta tak bude sestavení přehledu možných využití akustické emise a jejich výhody/ nevýhody oproti konvenčním diagnostickým metodám.

Zajímavé odkazy:

http://www.purdue.edu/uns/x/2008a/080604AkkusFracture.html

http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn050/idn050.htmZdroj

Z

Zdroj

Z

Zdroj 

Nahoru