Coanda efekt

Systém větrání využívající Coanda efekt.

Zařízení je určeno pro ventilaci s charakterem proudění vzduchu ovlivněným blízkostí geometricky rozdílných povrchů s výskytem tzv. Coandova efektu v aplikacích oboru větrání a klimatizace. Jde o jednoduchý případ výtoku proudu vzduchu ze štěrbinového otvoru, kde strana a<<b.

Zařízení se skládá z polohovatelného rámu konstrukce, polohovatelné desky, spodní desky v horizontální rovině, výstupního otvoru (štěrbina) a přívodního segmentu. Přívodní potrubí je z trubek a tvarovek kruhového průřezu a pro napojení na čtyřhranný přívodní segment je zhotovena odpovídající přechodka. Na začátku potrubní trasy je 1 DC ventilátor a dále jsou vloženy do potrubí ve stejných vzdálenostech 3 ventilátory a připojeny na stejný zdroj. Průtok je regulován změnou napětí a postupným vyřazováním jednotlivých ventilátorů z chodu. V potrubní trase jsou umístěny dva uklidňovače proudu. Jeden se nachází v těsné blízkosti za posledním ventilátorem a druhý na začátku přívodního segmentu (Vach et al. 2009).


Tomáš Vach, František Lízal, Jan Jedelský, Jakub Elcner, Jan Klimeš, Pavel Růžička, Miroslav Jícha, Experimentální ověřování Coandova efektu, Žilina 2009.

Obrázky se zvětší po kliknutí

Nahoru