Josef ŠTĚTINA

Josef Stetina Správce počítačové sítě, specialista na měření a regulaci pomocí PC (autor řídících a měřících systémů např. pro firmu Škoda auto). Vyučuje Termomechaniku, Seminář aplikované termomechaniky, CAD a Experimentální metody.

prof. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Zařazení:

profesor, správce počítačové sítě

stetina
Místnost:

A2/314

Telefon:

+420 54114 3269, +3269 fax

Mobil:

+420 603731349

e-mail:

stetina@fme_vutbr_cz

www:

http://www.eu.fme.vutbr.cz/odbor-termomechaniky-a-techniky-prostredi/josef-stetina

Portál VUT:

http://www.vutbr.cz/lide/josef-stetina-2069

Portál FSI VUT:

http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=2069&lang=0

Kalendář

--

ResearcherID

--

Profil na Research Gate

Všechny novinky jsou zobrazovány na facebookové stránce http://www.facebook.com/Termomechanika

Pro sledování videí můžete využít YouTube kanál

Výuka - Termomechanika, Seminář aplikované termomechaniky, CAD, Experimentální metody

Konzultační hodiny pondělí 8,00-11,00 hod nebo po emailové dohodě kdykoliv.

Disertační práce - Dynamický model teplotního pole plynule odlévané bramy

Habilitační práce - Optimalizace parametrů odlévání na sochorovém kontilití pomocí modelu teplotního pole

Více o mé odborné činnosti najedete na těchto stránkách:

Josef Štětina se narodil 29. 6. 1963 v Brně. V roce 1982 složil maturitu na Střední průmyslové škole strojnické v Brně a poté studoval obor Dopravní a manipulační technika, specializace Spalovací motory na Strojní fakultě, Vysokého učení technického v Brně.  V roce 1987 obhájil diplomovou práci na téma Optimalizace hnacího mechanismu spalovacího motoru. Vysokoškolské studium zakončil s průměrným prospěchem 1,0. Za to mu byla udělena Cena ministra školství. V roce 1988 nastoupil na studijní pobyt na katedře spalovacích motorů a motorových vozidel FS VUT v Brně. V roce 1992 se stal zaměstnancem FS VUT na katedře termomechaniky, kde pracoval jako asistent a správce počítačové sítě. V současné době pracuje na stejném pracovišti, které se transformovalo na odbor termomechaniky a techniky prostředí Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně, jako docent.

V roce 1990 založil softwarovou firmu zaměřenou na vývoj software pro automobilový průmysl, jejíž činnost se postupně rozšířila i o dodávky měřicí a výpočetní techniky. V současnosti tato firma je dodavatelem řídicích a měřicích systémů pro firmy Škoda-auto a.s., Iveco Czech Republic a.s., Visteon–Autopal s.r.o. a další z automobilového průmyslu.

V roce 2002 zahájil doktorské postgraduální studiu na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB–Technická univerzita Ostrava, Obor Tepelná technika a paliva v průmyslu. Studium ukončil v roce 2007 obhajobou disertační práce Dynamický model teplotního pole plynule odlévané bramy a obdržel titul Ph.D. V roce 2008 se habilitoval jako docent na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, obor Tepelná technika v průmyslu.

V průběhu dosavadního působení na FSI vedl výuku v pěti předmětech, byl vedoucím 12 diplomových prací. Podílel se na zavedení studijního oboru Technika prostředí, ve kterém vyučuje od roku 1997. Je spoluautor tří vysokoškolských skript a čtyř elektronických výukových materiálů. Absolvoval dva studijní pobyty na amerických univerzitách (Auburn University, University of Florida) a dva studijní a přednáškové pobyty ve Slovinsku (University of Ljublana).

Jeho profesním zájmem je matematická simulace tepelně mechanických systémů, metoda konečných prvků, dynamika a problémy přenosu tepla a hmoty, proudění a akustiky, počítačové měření veličin, optimalizace termomechanických systémů, počítačová grafika. Uživatel MKP programu ANSYS. Je specialistou zejména na programování systémů měření a řízení technologických procesů v hutnictví, automobilovém průmyslu a v technice budov. 

Své výsledky publikoval v 48 publikacích indexovaných ve WOS a v dalších 202 příspěvcích uveřejněných ve sbornících vědeckých konferencí nebo v odborných časopisech. Aktuální h-index 4 dle WOS a 5 dle SCOPUS. Vědeckou činnost rozvíjel jako řešitel nebo spoluřešitel více než pětadvaceti výzkumných projektů.

Nahoru