Nabídka témat doktorského studia na OTTP

Fázové přeměny Zjistili jste, že na Energetickém ústavu se realizuje plno zajímavých výzkumných a vývojových projektů a jste studentem posledního ročníku magisterského studia. Právě pro vás je zde nabídka témat doktorského studia pro akademický rok 2015/2016. V případě zájmu o bližší informace ke tématům se neváhejte obrátit na uvedené školitele.

INTELIGENTNÍ MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ

CÍL

Cílem je vývoj moderního měřicího systému postaveného na hardware a software firmy National Instrument. Zejména se jedná o využití možnosti RT operačních systémů a techniky FPGA. Integrace simulačních modelů do měřicího systému.

ETAPY ŘEŠENÍ

Vývoj softwaru pro sběr dat včetně kalibrace a eliminace chyb.
Integrace výsledků dat do simulačních modelů.
Provedení experimentů.
Zpracování výsledků.

ŠKOLITEL

doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.
stetina@fme_vutbr_cz
stetina_ni.jpg 

MODELOVÁNÍ ÚLOH PŘENOSU TEPLA A HMOTY S FÁZOVÝMI ZMĚNAMI VYUŽÍVAJÍCÍ PARALELIZACI ALGORITMŮ

CÍL

Aplikace numerických algoritmů určených pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami s využitím vysoké paralelizace kódu. Pro řešení budou využity grafické procesorové karty TESLA nebo Intel Xeon Phi a softwarové nástroje MATLAB, C++ a COMSOL Multiphysics.

ETAPY ŘEŠENÍ 

Vývoj algoritmů pro řešení přenosu tepla a hmoty s fázovými přeměnami. Adaptace metod pro využití paralelních procesorových jednotek. Aplikace vyvinutých algoritmů pro procesy plynulého odlévání oceli, provedení simulací. Zpracování výsledků.

ŠKOLITEL 

doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. stetina@fme_vutbr_cz

Stetina_konti.jpg 

OPTIMALIZACE TLUMENÍ KOLÍSÁNÍ TEPLOTY TEKUTINY POMOCÍ AKUMULACE TEPLA PŘI ZMĚNĚ SKUPENSTVÍ

CÍL

Využití a výzkum tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství. Změna skupenství látek za stálého tlaku probíhá při téměř konstantní teplotě a je spojena s výměnou velkého množství tepla. Toho lze využít pro tlumení kolísání teploty proudící tekutiny. 


ETAPY ŘEŠENÍ

  • Provedení měření na zkušebním zařízení.
  • Analýza různých PCM materiálů.
  • Optimalizace návrhu zařízení.
  • Zpracování výsledků.


ŠKOLITEL

doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.
stetina@fme_vutbr_cz

stetina_pcm.jpg

 

VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ŘEŠENÍ ÚLOH PŘENOSU TEPLA
A HMOTY S FÁZOVÝMI A STRUKTURÁLNÍMI ZMĚNAMI VYUŽÍVAJÍCÍ MOŽNOSTÍ GPU

CÍL

Cílem je adaptace metody front tracking, která je určena pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami. Řešení předpokládá využití vysoké paralelizace kódu s využitím grafických procesorových jednotek TESLA. Počítačová implementace je předpokládána v MATLABu a jazyce C++. 

ETAPY ŘEŠENÍ

  • Adaptace algoritmů front tracking 
  • pro řešení fázových změn.
  • Úprava algoritmů pro využití GPU.
  • Provedení simulací.
  • Zpracování výsledků.

ŠKOLITEL

doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.
stetina@fme_vutbr_cz

stetina_pcm2.jpg

 

Nahoru