Projekty

Internetové podstránky některých projektů řešených na odboru Termomechaniky a techniky prostředí:

Výmena odborných poznatkov a skúsenosti z oblastí energetických systémov (VOPES)

Logo programu Interreg Projekt programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, řešený v období 2/2018 - 1/2020. 

 

Nahoru