Strukturovaný životopis doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Strukturovaný životopis doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.

Narozen:                            29. června 1963 v Brně

Bydliště:                             Nezamyslova 8, 615 00 Brno

Zaměstnavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,

Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí, Technická 2, 61669 Brno

Pracovní zařazení:             odborný asistent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, doc.              VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,

Obor Tepelná technika v průmyslu

 • 2007, Ph.D.            VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,

Obor Tepelná technika a paliva v průmyslu

 • 1987, Ing.                              strojní inženýr, Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta,

Obor dopravní a manipulační technika

 • 1982, maturita      Střední průmyslová škola strojnická, Brno

Přehled zaměstnání (praxe)

 • 1986 – 1987          asistent, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1986 – 1987          vojenská základní služba
 • 1987 – 1990          studijní pobyt, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní, VUT v Brně
 • 1990 – dosud         OSVČ majitel IT firmy specializované na dodávky měřicích a řídicích systémů pro automobilový průmysl. Certifikovaný dodavatel pro firmy Škoda-auto a.s., Iveco Czech Republic a.s., Visteon-Autopal s.r.o.
 • 1990 – 1992          interní doktorand, katedra spalovacích motorů a motorových vozidel, Fakulta strojní,  VUT v Brně
 • 1992 – 2007          asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2007 – 2008          odborný asistent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 2008 – dosud         docent na Energetickém ústavu, odboru termomechaniky a techniky prostředí, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Aktuálně vyučované předměty:
  • Seminář aplikované termomechaniky – garant předmětu
  • Termomechanika
  • Termomechanika v angličtině
  • CAD pro techniku prostředí
  • Experimentální metody
  • spoluautor tří vysokoškolských skript
  • spoluautor čtyř elektronických výukových materiálů

Vědeckovýzkumná a odborná činnost

 • spoluřešitel 25 grantových projektů GAČR, COST, EUREKA, KONTAKT, U.S.-Czech GA, MPO a 3 projektů FRVŠ.
 • autor nebo spoluautor článků v odborných a vědeckých článcích v časopisech včetně časopisů impaktovaných a dále ve sbornících konferencí zahraničních (celkem 103) a tuzemských (celkem 89). Na tyto články celkem 16 mezinárodních ohlasů.
 • Profesním zájmem uchazeče je matematická simulace tepelně mechanických systémů, metoda konečných prvků, dynamika a problémy přenosu tepla a hmoty, proudění a akustiky, počítačové měření veličin, optimalizace termomechanických systémů, počítačová grafika. Uživatel MKP programu ANSYS.
 • Od roku 1992 je správcem počítačové sítě katedry termomechaniky, později Energetického ústavu. Bohaté zkušenosti s operačními systémy Novell, MS Windows, Linux s hardwarem a konfigurováním počítačových sítí a počítačů. Rutinní programování v jazycích FORTRAN, C, C++, C#, PHP, Pascal (Delphi), LabView a Matlab.
 • Je specialistou zejména na programování systémů měření a řízení technologických procesů v hutnictví, automobilovém průmyslu a v technice budov.
 • Absolvoval dva studijní pobyty na amerických univerzitách (Auburn University, University of Florida) a dva studijní a přednáškové pobyty ve Slovinsku (University of Ljublana).

Univerzitní aktivity

 • 1999 – dosud   člen akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996   člen ASME
 • 2000   člen České strojnické společnosti
 • 2000   člen České slévárenské společnosti

Ocenění

 • 1987      Cena ministra školství za studijní průměr 1,0 během celého vysokoškolského studia

Jazykové znalosti:             Angličtina

Zájmy:                                 automobilový sport

                                            moderní technologie, výpočetní technika

                                            digitální fotografie

Nahoru