Témata doktorského studia 2013/14 - doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

859.jpg Zde je seznam vypsaných témata doktorského studia 2013/14, školitele doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Optimalizace tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství

Téma je zaměřeno na výzkum tlumení kolísání teploty tekutiny pomocí akumulace tepla při změně skupenství. Změna skupenství látek za stálého tlaku probíhá při téměř konstantní teplotě a je spojena s výměnou velkého množství tepla. Toho lze využít pro tlumení kolísání (stabilizaci) teploty proudící tekutiny. Výzkum v rámci tématu bude zaměřen na zjištění charakteristiky útlumu kolísání teploty v závislosti na vlastnostech tepelně akumulační hmoty (měrné skupenské teplo tání, tepelná vodivost). Studovanými případy bude náhlá změna teploty tekutiny a periodické kolísání teploty (pravoúhlé a sinusoidní). Pozornost bude zaměřena především na studium útlumových charakteristik při různých amplitudách a frekvencích změn teploty tekutiny. 

Vývoj algoritmů pro řešení úloh přenosu tepla a hmoty s fázovými a strukturálními změnami využívající možností  GPU

Téma je změřeno na vývoj numerických algoritmů primárně určených pro řešení úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami s využitím vysoké paralelizace kódu. Pro řešení by se měli plně využít možnosti speciálních grafických procesorových jednotek TESLA. Předpokládá se použití MATLABu a jazyka C++. Algoritmy mohou být orientovány na sítové metody (např. metoda kontrolních objemů) nebo i bezsítové metody.

Přiklad uplatnění výsledků tématu.

Inteligentní mobilní měřicí systém pro techniku prostředí

Téma je změřeno na vývoj moderního měřicího systému postaveného na hardware a software firmy National Instrument. Zejména se jedná o využítí možnosti realtimových operačních systémů a techniky FPGA.

Nahoru