Vytápění

Vytápění Předmětem výuky je především vytápění ústřední včetně zdroje a sítě rozvodu tepla. Uplatňuje se zde soubor technických řešení v sestavě zdroj - rozvody topného média - případná akumulace tepla - otopné plochy - regulace a měření spotřeby tepla. Důraz je kladen na snižování spotřeby tepla pro vytápění, a to vhodným tepelně technickým řešením, použitím účinnějších otopných soustav a zdokonalením jejich regulace. 

Nahoru