Výzkum

Vědecká činnost je zaměřena na tyto oblasti, jmenovitě:

  • výzkum teplotních a rychlostních polí v místnostech
  • výzkum trysek a atomizace kapalin
  • výzkum speciálních vzduchotechnických vyústek pro odsávání škodlivin
  • výzkum šíření plynných a částicových emisí v městském mikroměřítku
  • výzkum vysoceúčinných tepelných výměníků
  • výzkum energetického chování domů
  • výzkum v oblasti páry a vlhkého vzduchu

Odbor TaTP se zabývá po mnoho let na špičkové úrovni počítačovým modelováním dynamiky tekutin. K dispozici jsou vlastní CFD programy a komerční programy StarCD, CFX, Fluent, KIVA3v. V roce 2003 pracoviště vybudovalo vlastní PC Intel/Linux cluster se 40 procesory. Dále pracoviště používá simulační program TRNFLOW na simulaci energetických toků v budovách.

Simulace průmyslových procesů

Hutnické procesy Plně automatizovaná hutnická výroba předpokládá nasazení moderních informačních a řídicích systémů, využívající on-line monitorování a modelování (simulování) výrobních procesů. Zabýváme se zejména touto problematikou u plynulého odlévání oceli, válcování a dalších tepelných procesů v hutnické výrobě.  Specializujeme se na všechny procesy s fázovými nebo strukturálními přeměnami.

 

Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu Přehled výsledů výzkumu a vývoje vhodných pro komerční využití.

 

Coanda efekt

Systém větrání využívající Coanda efekt.

 

Dvoumédiová tryska

Dvoumédiová tryska typu effervescent se zavířením směsi dvěma šroubovitými kanály pro atomizaci suspenzí

 

Realistický transparentní model lidských plic

Komplexní fyzikální model plic je vyroben z transparentního silikonu, který umožní vizualizovat transport a deposici různých aerosolů do 3. generace větvení včetně hrdla a trachey. 

 

Nahoru