Odbor termomechaniky a techniky prostředí

OTTP Odbor termomechaniky a techniky prostředí zajišťuje výuku termomechaniky ve tříletých bakalářských programech a dvouletý magisterský obor Technika prostředí (což je technika pro vytápění, např. tepelná čerpadla, solární kolektory, kompletní topné systémy apod.), větrání, klimatizaci (např. tepelné výměníky, kompresory, bytové a průmyslové větrání apod.), obecně technika pro tvorbu komfortního vnitřního prostředí (např. hluk, filtrace prachových částic) jak v budovách tak stále více v kabinách dopravních prostředků s možností následného doktorského studia na oborech Konstrukční a procesní inženýrství a Inženýrská mechanika.

Kurzy termomechaniky jsou povinné pro všechny studenty Fakulty strojního inženýrství. Vyučující pak poskytují rozšířenou výuku v oblasti termomechaniky v semináři aplikované termomechaniky a v novém připravovaném předmětu (od školního roku 2013/2014) Kompresory pro klimatizaci pro studenty magisterského programu se zaměřením na praktickou aplikaci vytápění a klimatizaci. Studenti magisterského oboru po absolvování všech dílčích zkoušek skládají státní zkoušku a obhajují své diplomové práce.

Podpoře výuky na odboru termomechaniky a techniky prostředí se věnuje specializovaný výukový portál StudyEnergyWeb. Informace o výzkum naleznete na portále energetickeforum.cz.

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny v prvé řadě na komplexní výzkum a vývoj vnitřního prostředí v kabinách automobilů (větrací systémy, spotřeba energie pro vytápění a klimatizaci, tepelná pohoda, lidský komfort apod., zejména ve spolupráci se Škoda Auto a Volkswagen), na průmyslové a bytové větrání (např. využití materiálů s fázovou přeměnou pro tlumení teplotních výkyvů), tepelná čerpadla ve spolupráci s Honeywell v Brně či NEPA, kompresory pro klimatizace ve spolupráci s Emerson Climate Technology v Mikulově. S technikou prostředí úzce souvisí výzkum dýchacího traktu člověka a transport a depozice aerosolů a rozvíjející se spolupráce s Honeywell Life Sciences v oblasti respiračních ochranných přístrojů. Dále je prováděn rozsáhlý výzkum atomizace kapalin a systémů sprejů a trysek. Výzkum se provádí pomocí komplexního experimentálního a počítačového modelování (CFD (Computational Fluid Dynamics – také viz předmět Modelování I a II v magisterském oboru Technika prostředí (Leták o oboru).

Nahoru