Pokyn děkana č. 2/2013

24.jpg Detaily a organizační zajištění přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 

http://www.fme.vutbr.cz/dokumenty/soubor.php?zid=34003

Nahoru