Státní závěrečné zkoušky 2019

Pokyny pro studenty, kteří budou vykonávat SZZ na Odboru energetického inženýrství.   

Nahoru