Workshop "Potřebujeme se?"

Na Energetické ústavu je připravována pracovní schůzka s názvem  "Potřebujeme se?" . Jedná se o pracovní schůzku tří skupin, které se vzájemně ovlivňují a spolupracují. Jde o skupinu akademických pracovníků, skupinu studentů skupinu zastupující firmy a podniky. Cílem této pracovní schůzky je hledání možností vzájemné spolupráce, která by byla přínosem pro všechny uvedené skupiny.

Termín pracovní schůzky: 13.10.2010

Předpokládaná doba jednání: 9:00 - 14:00

Místo konání: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně. Výšková budova (A1), 8. patro, dveře číslo 817.


Předběžný program:

9:00 Úvod, představení projektu Energetické fórum.

Představení činnosti odboru Fluidního inženýrství.

10:00 Přestávka na kávu.

10:15 Diskuze na téma Potřeby jednotlivých skupin.

(Akademičtí pracovnící, studenti, firmy.)

11:30 Oběd

12:00 Diskuse na téma: Co můžeme udělat pro to, aby bylo

dosaženo požadovaných cílů. 

14:00 Předpokládané ukončení workshopu


Odpovědná osoba: doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (tel.: 541 14 2329).

Případné dotazy, připomínky či zájem o účast na této schůzce můžete směřovat na e-mailovou adresu: stigler@fme_vutbr_cz

Další informace budou průběžně doplňovány.

&source=http://www.eu.fme.vutbr.cz" title="LinkedIn"> 

Nahoru