Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2013/14

443.jpg Tento pokyn stanovuje dílčí úkoly ředitelů, pedagogicko-vědeckých pracovníků, studentů a studentek na FSI při přípravě zadání diplomových a bakalářských prací v roce 2013, resp. v akademickém roce 2013/14. (viz také https://www.vutbr.cz/wiki).

P-13-13.pdf

Nahoru