Pokyny pro studenty k SZZ, kteří ji vykonávají na Odboru energetického inženýrství

 • Všichni byste měli v systému vidět čas, místo a komisi ke SZZ – kdo ne, ozvěte se - Klára Havelka !ASAP!
 • V rámci komise byste měli vidět i tajemnici nebo tajemníka, kteří jsou pro Vás v den SZZ osobami, se kterými budete řešit aktuálnost svých prezentací i případné další organizační záležitosti kolem SZZ.
 • Prezentace k obhajobám závěrečných prací je před odevzdáním dobré si vyzkoušet v místnosti, kde budete SZZ absolvovat. Především je třeba zjistit, zda je prezentace technicky v pořádku a lze ji v dané místnosti bez problémů přehrát. Po vyzkoušení předáte prezentaci tajemníkům. Pro tento účel jsme vyhradili dva dny, na konkrétním čase a provedení se s vámi domluví vaše tajemnice nebo tajemník:
 • pro studentky a studenty navazujícího magisterského studia je to pondělí 10. června,
 • pro studentky a studenty bakalářských studijních programů je to pondělí 17. června.
 • Prezentace k SZZ je nejlepší mít ve formátech *.ppt, *.pptx, v nejhorším případě v *.pdf.
 • Pokud naznáte, že potřebujete něco v prezentaci změnit, zašlete tajemníkům novou verzi. Nejpozději však do 6:00 ráno v den Vaší státnice.
 • Občerstvení komisí letos zajišťuje sekretariát, nic řešit nemusíte.
 • V samotný den SZZ přijďte cca o 30 minut dříve pro případ, že by komise byly rychlejší.
 • Počítejte s tím, že na konci každého dne (NMSP kolem 13:30, BSP kolem 14:30) bude souhrnné zakončení dne, kde byste měli být všichni z dané komise. Dozvíte se známky a rozloučíme se s Vámi.
 • Pokud se v den státnic něco pokazí (doprava, nemoc) volejte Klára Havelka (541 142 590) a informujte ji, ať víme, co s Vámi je.

V případě nejasností pište, volejte doc. Ing. Markovi Balášovi, Ph.D. – nejlépe tento týden, ať vše v klidu vyřešíme.
Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studijního programu Energetické a termofluidní inženýrství, specializace Energetické inženýrství:

Dne 11. 6. 2024 budou zasedat:
Zkušební komise č. 101 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Pavel MILČÁK
    Ing. Alojz BOKO
    Ing. Pavel KŘEMÍNSKÝ
    prof. Ing. Jan HRDLIČKA, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 102 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Pavel SKOUPÝ
    Ing. Milan KOŘISTA, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Dne 12. 6. 2024 budou zasedat:
Zkušební komise č. 103 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    doc. Ing. Jan FIEDLER, Dr.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
    Ing. Pavel NEŠPOR
    Ing. Pavel SEDLÁK
    Ing. Tomáš FLIMEL
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 100 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Pavel MILČÁK
    doc. Ing. Zdeněk SKÁLA, CSc.
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
 
Tajemník:

Státní závěrečná zkouška bakalářského studijního programu Energetika:

Dne 18. 6. 2024 budou zasedat:
Zkušební komise č. 96 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    Ing. Martin LISÝ, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
    Ing. Filip TOMAN, Ph.D.
    Ing. Libor KUDELA, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 97 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    doc. Ing. Jan FIEDLER, Dr.
 
Členové:
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
    Ing. Michal ŠPILÁČEK, Ph.D.
 
Tajemník:

Státní závěrečná zkouška bakalářského programu Základy strojního inženýrství, specializace Základy strojního inženýrství:

Dne 19. 6. 2024 budou zasedat:
Zkušební komise č. 98 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Michal ŠPILÁČEK, Ph.D.
    Ing. Libor KUDELA, Ph.D.
 
Tajemník:

 

Zkušební komise č. 99 (místnost A1/1441):
 
Předseda:
    doc. Ing. Marek BALÁŠ, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Martin LISÝ, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Ladislav ŠNAJDÁREK, Ph.D.
    Ing. Pavel MILČÁK
    Ing. Filip TOMAN, Ph.D.
 
Tajemník:

Státní závěrečná zkouška bakalářského programu Strojírenství, obor Základy strojního inženýrství:

Dne 19. 6. 2024 budou zasedat:
Zkušební komise č. 151 (místnost A1/1445):
 
Předseda:
    prof. Ing. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D.
 
Místopředseda:
    Ing. Petr KRACÍK, Ph.D.
 
Členové:
    Ing. Jiří ŠKORPÍK, Ph.D.
    Ing. Michal ŠPILÁČEK, Ph.D.
    Ing. Libor KUDELA, Ph.D.
 
Tajemník: