Sborníky příspěvků z Konference Energie z biomasy

Konference Energie z biomasy je jedním z velmi úspěšných a tradičních odborných mezinárodních setkání především mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. Odbor energetického inženýrství ji pořádá pravidelně každý rok. Smyslem této konference je setkávání lidí z akademické a profesní sféry, kteří se specializují na problematiku energetického využívání biomasy. Mohou zde prezentovat výsledky své práce a navazovat nové kontakty. Výstupem konference je sborník příspěvků s vlastním ISBN.

Na následujících stránkách jsou k dispozici sborníky přízpěvků řazené vzestupně podle ročníků, které pořádal Odbor energetického inženýrství:


Používání dat a informací publikovaných ve sbornících a v dalších pracích, článcích, přednáškách a prezentacích bez uvedení zdroje, resp. autora je nepřípustné.

Příklady způsobu citace článků uvedených ve sborníku:

[1] KOLÝSKO, K. (2006): Úprava plynu produkovaného termickou konverzí biomasy. Sborník příspěvků ze semináře „Energie z biomasy V“. VUT v Brně. ISBN 80-214-3310-8

[2] A. Rudko, M. Rybníček a kol. Standardizace odběru vzorku plynu pro stanovení obsahu H2S. Sborník příspěvků ze semináře „Energie z biomasy V“, VUT v Brně, 2006, ISBN 80-214-3310-8

[3] Martínek, S. a Liška, P.: Vývoj spotřeby energie a perspektivy využívání alternativních zdrojů. Sborník příspěvků ze semináře „Energie z biomasy V“. VUT v Brně (2006). ISBN 80-214-3310-8