Klimatická komora

V oblasti konstrukce průmyslových výrobků vyplývá v rostoucí míře nutnost komplexní simulace okolního prostředí s umělým globálním zářením a současným klimatickým zatížením se střídavými cykly, kombinující vzájemně mimo jiné vlhký a suchý chlad podle regionálních klimat a umožňující tak napodobení vnějších atmosférických vlivů. Klimatická komora slouží ke zkoušení automobilů, kabin dopravních prostředků, testování odolnosti výrobků za stanovených klimatických podmínek atd.

Prováděné zkoušky

Životnostní zkoušky výrobků

 • automobilů
 • automobilových dílů
 • fotovoltaických panelů
 • solárních kolektorů
 • zařízení vystavených venkovnímu prostředí
 • chladicích boxů
 • tepelných čerpadel

Testy fukčnosti

 • klimatizací
 • vytápění
 • chadicích boxů

Testování a výzkum lidského tepelného komfortu

Porovnání dvou zařízení při stejných klimatických podmínkách

Testy efektivity fotovoltaických kolektorů

Zkoušky dle norem

 • ČSN ISO 10263
 • DIN 75220, IEC 68, US-SFTP, MIL-STD 810

Základní technické parametry

Termodynamické parametry
Teplotní rozsah (se solární simulací) od - 10°  do + 50 °C
Teplotní rozsah (bez solární simulace) od - 40°  do + 85 °C
Rychlost teplotní změny (IEC 60068-35-5) +- 1 °C 
Vlhkostní rozsah (bez solární simulací) 30 - 95 %RH 
Vlhkostní rozsah (se solární simulace) 30 - 60 %RH 
Stabilita udržování vlhkosti +- 5 RH 
Rosný bod  5° až 49 °C
Solární simulace

10 kW /1000 W/m2

 Rozměry komory  
Vnitřní objem 152m3
Rozměry  
 - šířka 5 m
 - délka 8,85 m
 - výška 3,8 m
Dveře pro vozidlo  2,4 x2,2 m
Výměna vzduchu
 Vyvětrání  3000 m3/h
 Provoz   300 m3/h

Technické vybavení komory

 • Solární simulátor
 • Systém pro regulaci vlhkosti v komoře
 • Systém pro větrání a odvod spalin
 • Automatický hasicí systém

Referenční zakázky

 • Test výrobku pro odolnost na extrémní pouštní podmínky
 • Test dle standardu MIL-STD 810 s vysokou teplotou a zatížením od solárního záření
 • Zákazník: EVPÚ Nová Dubnica 

Tepelný management venkovního rozvaděče elektroniky pro real-time zpracování obrazu

 • Test teploty a tepelného managementu pro rozvaděče navrhované pro  středomořský region 
 • Zákazník: AŽD Praha

Test průmyslových praček pro horké a vlhké podmínky okolního prostředí

 • Kondiciování výrobku při 35 °C a 80 % RH  po dobu 24 hodin a následné ověření izolačních vlastností elektrických částí
 • Zákazník: Primus - laundry equipment

Určení tepelných odporů ochranných rukavic proti chladu

 • Postup testování dle ČSN EN 511 s využitím tepelného manekýna Newtona
 • Zákazník: Holík international s.r.o. 

Tepelný management rozvaděče pro řízení sond zemních zásobníků plynu

 • Zákazník: MontPetrol spol. s r.o. 

Příklady měření pro výzkumné projekty

Test solárních kolektorů s materiály s fázovou změnou

 • projekt: Netme centre

Vývoj modelů pro predikci tepelného komfortu – ověření s dobrovolníky

 • projekt: Centrum kompetence automobilového průmyslu 

Test vnímání tepelného komfortu v dynamických okolních podmínkách

 • projekt: iHVAC – inovativní systém řízení klimatizace jako součást asistenčního systému řidiče 

Měřicí systém

V případě testování v komoře je možné sledovat měřicím systémem postaveným na komponentách NationaI Instrument tyto veličiny:

 • 60 míst měřeno termočlánky typu T
 • 4 míst měřeno přesnými teploměry třídy A Pt100
 • 15 míst relativní vlhkost 5-95 % RH
 • 3 místa solární zaření pyrometrem
 • hluk
 • vibrace

Kontakt

Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: hejcik@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 284

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: fiser@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 242