Inteligentní budovy IIB

Předmět se zaměřuje na problematiku měření, automatizace a regulace v budovách, větrání a klimatizace. Pozornost je věnována jednotlivým částem regulačního obvodu. Studenti jsou seznámeni se snímači a měřicí technikou, regulátory a akčními členy používanými pro regulaci teploty, vlhkosti, vytápění, větrání a klimatizace budov. Předmět je zaměřen na techniku od jednoduchých regulátorů po moderní systémy integrované automatizace budov.

Na praktických hodinách cvičení si studenti zapojují a blokově programují PLC sady firmy UNIPI s cílem vytvořit vlastní regulační obvod.

karta předmětu Inteligentní budovy

Podmínky udělení zápočtu a zkoušky

  • Zápočet: účast na laboratorních cvičeních a prezentace výsledků práce. Zkouška: písemný test na PC z celé problematiky předmětu.

Studijní materiály

  • Studijní materiály jsou k dispozici studentům ve formě prezentací a dalších materiálů souvisejících s problematikou.

Kontakt

Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: mauder@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 252

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: pech@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 241