Termomechanika 6TT

Termomechanika se zabývá získáváním, přeměnami a transportem energie a zejména pak účinností využití energie. S termomechanikou se lze setkat v různých praktických aplikacích, v různých vědních oborech i v každodenním životě. Termomechanika je základní vědní obor, který zahrnuje termodynamiku a přenos tepla. Rozlišujeme termodynamiku teoretickou, technickou a chemickou, přičemž na strojní fakultě je pozornost zaměřena na termodynamiku technickou. Přenos tepla je zaměřen na stacionární vedení tepla, přenos tepla prouděním (konvekcí), tepelné výměníky a přenos tepla zářením (radiací). Znalost termomechaniky umožní řešit nové energetické zdroje, nové konstrukce strojů s vyšší účinností, snižování spotřeby energie a materiálů, ale i ekologické problémy. Přednášky z termomechaniky jsou určeny pro všechny studenty na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • účast na cvičeních dle studijního řádu
  • získání 15 bodů z 30 možných, které se přenáší ke zkoušce

Podmínky udělení zkoušky

  • písemná část - test z teorie, 4 příklady na výpočet a 1 velký příklad
  • ústní část - doplňujicí teoretické otázky

Podpory výuky

Studijní materiály

Zajímavosti

Kontakt

doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: klimes@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 241

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního inženýrství, FSI VUT v Brně
e-mail: stetina@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 269