Přístrojové vybavení


Experimentální spalovací jednotka GEMOS 110 kW

 • Měření účinnosti přímou a nepřímou metodou
 • Přesné nastavení teplot (do 200°C) a průtoku spalovacích vzduchů
 • Regulace teploty vratné vody
 • Široká palivová základna
 • Připojený zdroj kyslíku až 15 m3/hod
 • Propracovaný systém měření a regulace

Termovizní kamera FLIR SC660

 • Teplotní rozsah -40 až 1500 °C
 • Přesnost +/- 2°C
 • Teplotní rozlišení: < 0,045 °C (při 30 °C)
 • Zobrazovací frekvence 30Hz, 640x480 pixelů
 • On-line záznam a vyhodnocování dat
 • Velké množství funkcí pro měření a vyhodnocování

Laserový analyzátor distribuce částic Fritsch ANALYSETTE 22 MicroTec plus

 • Měření velikosti částic v rozmezí 0,08 – 2000 micrometrů
 • Měřicí čas 5 – 10 s, celý cyklus 2 min
 • Částice analyzovány po dispergaci v kapalném prostředí
 • Možnost snížení množství kapaliny pro malé množství vzorku
 • Měření i obtížně smáčitelných vzorků pomocí tenzidu

Elektrostatický klasifikátor 3080L a kondenzační čítač částic 3775

 • Měření koncentrace částic ve velikostním rozsahu 10 nm až 1000 nm
 • Koncentrace částic měřeny v plynném prostředí
 • Primární plyn ředitelný v poměru 1:1 až 1:30
 • Možnost generování částic od velikosti 20 nm

Plynový chromatograf DANI Master GC-FID

 • Tříkanálový plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem (FID) s možností teplotně programovatelného nástřiku (PTV), split, splitless, on column
 • Nosný plyn: vodík
 • Přídavný plyn: dusík
 • Software: Clarity

Měřící stolice tepelných strojů

 • Maximální tlak páry 1,4 MPa abs.
 • Teplota páry – sytá pára při daném maximálním tlaku
 • Maximální výkon 700kW
 • Minimální teplota kondenzace 40°C
 • Maximální tlak v kondenzátoru 1,4 MPa abs.
 • Přípojka zemního plynu pro zkoušky kogeneračních jednotek

Zkušební kout pro měření kotlů a lokálních topidel malých výkonů na tuhá paliva

 • Maximální tepelný výkon 50 kW
 • Měření účinnosti a emisí (CO, CO2, NOx, SOx, prach)
 • Měření úbytku paliva na váhovém mostě s přesností 20g
 • Měření povrchových teplot
 • Měření oteplení přilehlých předmětů
 • Analýza tepelných toků pomocí termovize

Termogravimetrický analyzátor (TGA) Jupiter 449 F3 - NETZSCH

 • Teplotní rozsah: 20°C (teplota okolí)... 1600°C
 • Rychlost ohřevu a chlazení (max.): 50 K/min do teploty 1200°C, 20 K/min nad teplotu 1200°C
 • Rozsah váhy: do 35g
 • Přesnost váhy pro TGA: 1 μg
 • Možný typ testovací atmosféry: inertní, oxidační, redukční, statická, dynamická
 • Přepínací ventil pro dva čisté plyny a jeden ochranný plyn
 • Možnost kontroly hmotnostního toku pro 3 plynové kanály
 • Vakuo-těsné provedení zařízení umožňuje dosáhnout tlaku 10-2 mbar

Kalorimetr IKA C200

 • Semiautomatické měření spalného tepla pevných a kapalných látek
 • Měřený vzorek 0,3 – 1,3 g
 • Manuální plnění vodou a kyslíkem
 • Pracovní teplota 18 – 25 °C
 • Rozsah měření 0 – 40 MJ
 • Měřicí režimy: isoperibolický (17 min), dynamický (8,6 min), manuální, časově řízený

Elektrická pozorovací pec Clasic 0116 E

 • Měřící teplota: 25°C až 1600°C
 • Rychlost ohřevu: 0 až 50°C/min
 • Možnost fotografického záznamu vzorku v průběhu měření
 • Možnost volby intervalu focení vzorku (řízeno dle teploty)
 • Vyhodnocovací software umožňuje přesnější vyhodnocení pořízených snímků

Experimentální zplyňovací jednotka Biofluid 2

 • Příkon zařízení 150 kW
 • Výkon (v plynu) 100 kW
 • Možné palivo: biomasa, odpady
 • Možné druhy zplyňovacího média: vzduch, vodní pára, kyslík a jejich kombinace

Online analyzátor plynu

 • Přenosný analyzátor plynu pro online měření CO, CO2, O2, H2 a CH4
 • Kontinuální záznam výhřevnosti/spalného tepla v MJ/m3
 • Průtok plynu 0,7–1,2 l/min, možnost regulace jehlovým ventilem
 • Provozní teplota měřeného plynu 0–50 °C, vstupní tlak plynu 20–100 mbar

Čítač částic Palas Promo® 2000

 • Měření částic na základě rozptylu světla
 • Měřicí rozsah 0,2–105 µm
 • Velikostní distribuce částic
 • Koncentrace až do 1 000 000 /cm3
 • On-line monitoring s časovým rozlišením 1 s
 • Průtok analyzovaného plynu 5 l/min

Kaskádový impaktor Dekati HT-DLPI+

 • Čtrnáctistupňový kaskádový impaktor
 • Vyhříván až na 180 °C
 • Vyhodnocení gravimetrickou analýzou
 • Měřicí rozsah 0,014–10 µm
 • Vhodný pro následnou chemickou analýzu
 • Vyhřívaná ředicí soustava minimalizuje kondenzaci

Muflová žíhací pec LAC L 12/15

 • Pracovní teplota do 1200 °C
 • Příkon 3,5 kW
 • Objem 15 litrů
 • Až 30 pracovních programů po 15 krocích
 • Přívod ochranné atmosféry
 • Stanovení obsahu popela (ztráta žíháním), prchavé hořlaviny

Ultrazvuková lázeň Badelin Sonorex Super rk 106

 • kruhová vana z ušlechtilé oceli
 • kmitočet ultrazvuku 35 kHz
 • vnitřní rozměr lázně 240 x 130 mm
 • spínací hodiny pro 1 – 15 min a nepřetržitý provoz

Dvoupaprskový UV - VIS spektrofotometr Metash UV-9000

 • měření v rozsahu 190 – 1100 nm (deuteriová, wolframová lampa)
 • nastavitelná šířka štěrbiny 05; 1; 2; 4 nm
 • měření při více vlnových délkách, skenování spektra při dané vlnové délce
 • stanovení anorganických iontů v roztocích

Rotorový rychlomlýnek Fritsch Pulverisette 14 classic

 • otáčky 6 – 20 tis. Ot/min
 • cyklonový separátor pro mletí malých množství vzorků s odsávacím systémem do skleněné láhve
 • síta o velikosti ok: 2,0 mm; 1,5mm; 0,5 mm; 0,2 mm; 0,12 mm; 0,08 mm
 • maximální mlecí množství 5 L/hod
 • Oblast použití: měkké materiály (jako jsou rostliny, dřevo, kořeny, listy, jehličí, koření, textilie, chemikálie, potraviny, obilí, křída, uhlí, půda), středně tvrdé materiály (jako farmaceutika, hnojivo, pelety, krmivo)

Analytické váhy Ohaus Pioneer Semi - Micro 225 D

 • Vážící miska – průměr 90 mm
 • Váživost 110 g, nejmenší dílek 0,0001g
 • Rozhraní RS232
 • Možnost externí/interní kalibrace
 • kČas stabilizace 4s

Přístroj pro stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného uhelného prachu

 • slouží pro provádění zkoušek vznícení rozvířené prachu unášeného pulzem tlakového vzduchu skrz vyhřívanou keramickou pec

Přístroj pro stanovení teploty vznícení uhelného prachu

 • slouží pro stanovení minimální teploty povrchu, pokrytého hořlavým prachem, při které dochází ke vznícení prachu.

Halogenové sušící váhy KERN MLS

 • IČ ohřev, sušící teplota 40 – 160 °C s krokem 1 °C
 • Rozsah měřitelné vlhkosti 0,01 % - 100 %
 • Váživost 50 g, skutečný dílek 0,001 g
 • Velikost vážící misky 90 mm
 • Rozhraní RS232

Laboratorní sušárna Venticell 111 komfort

 • Rozmezí teplot + 10 °C nad laboratorní teplotu – 250 °C
 • 6 druhů nastavitelných programu, volitelná strmost ramp
 • Otáčky ventilátoru 0 % – 100 %
 • Vnitřní prostor š 540 x h 390 x v 530 mm

Otevřená nádoba dle Clevelanda

 • měření bodu vzplanutí a bodu vznícení kapalin
 • Model fy Clasic NCL 120 s elektrickým topným tělesem a regulací
 • Pracuje dle norem ASTM D 92, IP 36, ČSN EN ISO 2592
 • rozsah teplot: laboratorní teplota – 450 °C
 • otevřený mosazný testovací kelímek

Uzavřená nádoba dle Pensky - Martense

 • měření bodu vzplanutí a bodu vznícení ropných produktů
 • Model fy Clasic NPM 120 s elektrickým topným tělesem a regulací
 • pracuje dle norem ASTM D 93, IP 34, ČSN EN ISO 2719
 • rozsah teplot: laboratorní teplota – 360 °C
 • mosazný testovací kelímek s víkem se zapalovacím mechanismem

Tabletovací hydraulický laboratorní lis Brio BSL-2

 • Vnitřní průměr tabletovacího přípravku 10 mm
 • maximální pracovní síla až 25 tun dle použitého tabletovacího přípravku
 • Hodnota síly odečítaná na manometru
 • Lisování pelet pro kalorimetrii a TGA, IČ spektroskopii apod.

Přístroj pro měření vznícení kapalin

 • slouží pro měření bodu vznětlivosti kapalných látek, do teplot 600 °C

Přístroj pro měření teploty vznětlivosti pevných látek

 • prostředí elektricky otápěné keramické pícky s možností změn teplot je využito ke sledování vznícení pevných látek

Digitální rotační viskozimetr VISCO STAR PLUS R

 • Měření brzdícího účinku kapaliny na rotující disk; otáčky 0,3 – 100 za min.
 • Měřicí rozsah 100 - 13.10E6 mPa.s, přesnost ± 1 % celkového rozsahu, reprodukovatelnost ± 0,2%
 • 6 kusů standardních disků
 • Průběžně měřená teplota zabudovaným teplotním čidlem 0 – 100 °C, přesnost ± 0,1 °C
 • Rozhraní RS232, kompatibilní s MS Excel

Příložný ultrazvukový průtokoměr Portaflow 330

 • Rozsah průtoku 0,1 m/s až 20 m/s obousměrný.
 • Přesnost měření ±3% pro trubku 13 až 75 mm při průtoku > 0,2 m/s a ±0,5% až ±2% pro trubku > 75 mm při průtoku > 0,2 m/s.
 • Výstup 0/4 až 20 mA, RS 232, USB, pulsní.
 • Nabíjecí akumulátor s výdrží 20 hodin provozu na plné nabití.

Vibrační sítový třídič Fritsch Analysette 3 Pro

 • Síta o průměru 20 cm o velikosti ok: 5,6 mm; 2,0 mm; 1,4 mm; 1,0 mm; 0,71 mm; 0,5 mm; 0,355 mm; 0,25 mm; 0,2 mm, 0,16 mm; 0,125 mm; 0,09 mm; 0,063 mm; 0,045 mm;
 • Amplituda 0,1 – 3 mm
 • Nastavení síťovacího času 1 – 30 min
 • Možnost sítování vzorku za mokra s promýváním vodou
 • Součástí je ultrazvuková čistička sít Laborette 17

Oxymetr XS Instruments OXY70

 • Měření optickým luminiscenčním senzorem (LDO) s 2 m kabelem
 • Měření saturace kyslíkem (%), rozpuštěného kyslíku (mg/l) ve vodných vzorcích
 • Saturace 0 – 400 %
 • Množství rozpuštěného kyslíku 0 – 50 mg/l
 • Měření teploty 0,6 – 60 °C
 • Možnost kompenzace salinity
 • Automatické měření tlaku a kompenzace tlaku při měření

Plynový chromatograf Agilent 8860

 • stanovení permanentních plynů a jednoduchých uhlovodíků v plynné fázi
 • dvojventilový systém s možností dávkování plynotěsnou stříkačkou nebo skleněnou vzorkovnicí "myší"
 • kapilární kolony: Molsieve 5A, HP plot Q
 • detektory: FID, TCD
 • nosný plyn: helium
 • pomocné plyny: dusík, vzduch, vodík
 • stanovení dusíku, vodíku, kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu, ethylenu, acetylenu.