CAD ICA

V rámci přednášek se posluchači seznámí s hardwarem a softwarem, který je potřebný pro počítačové projektování a konstruování vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení. Ve cvičeních se naučí praktickému zacházení s těmito systémy při řešení konkrétních úkolů. Pro počítačové konstruování se využije programovací systém typu CAD s programovou nadstavbou pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů s prací s CAD systémy. Naučit je pracovat s CAD v oblasti stavebních výkresů. Zejména je kladen důraz na projektování v CAD pro oblast vzduchotechniky a vytápění. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vuizualizace. Student se naučí rutině pracovat s programy AutoCAD 2013, nástavbami pro vytápění a vzduchotechnika CADCON 2D/TZB. Na druhé straně mu získané znalosti umožní zobecnit a pracovat i s jinými systémy pro CAD. Dále získají znalosti z oblasti 3D modelování a vizualizace.

karta předmětu

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu

 • Písemný test 10 otázek (maximum 20 bodů).
 • Odevzdaný projekt vytápění v AutoCADu s výpočtovou zprávou (maximum bodů 80).
 • Udělení zápočtu je podmíněno dosažením alespoň vice než 50 bodů.

Podpory výuky

 • Podklady k výuce jsou k dispozici na sdíleném disku GOOGLE po přihlášení do domény VUT

Studijní materiály

 • Horová I.: AutoCAD a AutoCAD LT pro architekty a stavební projektanty, Computer press 2007
 • BAŠTA,J., KABELE,K. Otopné soustavy teplovodní 1, STP Praha 2001, ISBN 80-02-01426-X DVOŘÁČEK, K: Nová ČSN 33 2000-7-701 Elektroinstalace v budovách, Elektroinstalatér 2/2007
 • Fořt P.: AutoCAD 14, ComputerPress 1998
 • Toman J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II. Montanex 2004.
 • KUBA,J.: Plynová zařízení v technické vybavenosti budov, str.1-2,
 • SVATOŠOVÁ,I.: Příklady možností využití solární energie, 12. mezinárodní konference VYKUROVANIE 2004,1.-5.marca 2004,Tatranské Matliare, Bratislava, ISBN 80-969030-3-9
 • CENEK,M. a kol.: Obnovitelné zdroje energie,FCC PUBLIC Praha 2001, ISBN 80-901985-8-9
 • LADENER,H., SPÄTE,F.: Solární zařízení,Grada Praha 2003, ISBN 80-247-0362-9
 • BERANOVSKÝ,J., TRUXA,J.: Alternativní energie pro váš dům, ERA šlapanice 2003,  ISBN 80-86517-59-4
 • Normy
 • Topenářská příručka

Kontakt

prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ústav automobilního inženýrství, FSI VUT v Brně
e-mail: stetina@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 269

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: pech@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 241