Větrání a klimatizace IVK

Úkolem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a projekcí prvků a systémů pro zajišťování tepelného komfortu a čistoty ovzduší v obytných i průmyslových objektech. Jedná se o větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Ohřívače a chladiče vzduchu, zařízení pro zvlhčování vzduchu, filtry atmosférického vzduchu, potrubí a jeho součásti, koncové prvky, zařízení pro zpětné získávání tepla a chladicí zařízení pro klimatizaci včetně jejich součástí. Provedení, dimenzování, ekonomické výpočty a provoz jednotlivých zařízení. Dále pak systémy větrání a klimatizace, jejich použití a funkce.

karta předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • účast na cvičeních dle studijního řádu

Podmínky udělení zkoušky

  • Zkouška je písemná a ústní konaná v jednom dni.
  • Jsou zadány tři teoretické otázky a jeden příklad.
  • Pro výpočtové řešení příkladu pomocí kalkulátoru může student použít literaturu, kterou si ke zkoušce přinese. Na výsledném hodnocení zkoušky se zadané teoretické otázky a příklad podílejí rovným dílem.

Podpory výuky

Kontakt

Ing. Jan Fišer, Ph.D.
Energetický ústav, FSI VUT v Brně
e-mail: fiser@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 143 242